Logo

Divadlo Uherský Brod

Nejstarší doložený repertoár

Spolkový život se v Uherském Brodě rozvíjí po založení Občanské Besedy v roce 1869. Nevznikají samozřejmě pouze kulturní spolky, ale i spolky vzdělávací: Muzejní spolek (1865), učitelský Komenský (1876) nebo německý vzdělávací spolek (1899). Tradiční tělovýchovná jednota Sokol je zaznamenána k roku 1891 a Orelská Jednota je zaznamenávána po roce 1911, avšak obě zatím nemají divadelní odbor. S divadelními představeními je na konci devatenáctého století spojováno pět spolků.

Divadelní odbor Společenského klubu (pravděpodně působil od r. 1869 při Občanské Besedě) Akademický feriální klub Kollár (1896)
Spolek paní a dívek českých Božena Němcová (asi 1894)
Zábavný kroužek Čsl. spolku katolických tovaryšů (1891)

1892 Jeřábek Sklenice čaje Div. odbor Společenského klubu
  nezjištěn Duft (r. Poštulka)
  nezjistěn Boucharon (tři hry v jednom večeru)
  Vávra Cylindr Div. odbor Společenského klubu
  Menhard Vzorný vlastenec (dvě veselohry v jednom večeru)
  Sokol Farizejci Div. odbor Společenského klubu
  F. F. Šamberk Jedenácté přikázání Div..odbor Společenského klubu
  E. Souček Před sjezdem Div. odbor Společenského klubu
  A. Raupach Mlynář a jeho dítě Div. odbor Společenského klubu
(r. Dr. Renner)
  V. Štech Maloměstské tradice Div. odbor Společenského klubu
  L. Stroupežnický V ochraně Napoleona Prvního Div. odbor Společenského klubu
1899 J. Vrchlický Závěť Lukavického pána Div. odbor Společenského klubu
  J. Kühn Následky prvního manželství (dvě hry v jednom večeru)
1900 E. Souček Bludička Spolek „Boženy Němcové“
  J. Hilbert Vina Studentské sdružení Kollár
1901 B. Mellanová Omyl Spolek katolických tovaryšů
  F. S. Cech Pomsta r. Běťák (dvě hry v jednom večeru)
1906 Malachov+Elsner Papínkovy zálety Studentské sdružení Kollár (r. Dr. Neděle)
  S. K. Macháček Ženichové
1907 A. P. Čechov Strýček Váňa Div. odbor Společenského klubu
  V. Leon+Stein Obětní beránek Dobročinný spolek Vlasta
  H. Gibbon Manžel v base Studentské sdružení Kollár
(r. Fr. Nejezchleba)
  V. Štech Ohnivá země SD Kollár + DS Vlasta
1908 bratři Mrštíkové Maryša Spolek katolických tovaryšů (r. S. Sušil)
  J. L. Turnovský Staří blázni Spolek katolických tovaryšů
1909 nezjištěn Naše Gusta Dobročinný spolek Vlasta (r. Nejezchleba)
  J. L. Turnovský Staří blázni Čsl. spolek katolických tovaryšů
  Lemaitre Slečna šafářka  
  nezjištěn Chudý písničkář Div. Odbor Společenského klubu
  F. H. Svoboda Fialka SD Kollár + S „Boženy Němcové“
  V. Štech Třetí zvonění pořádáno dobroč. spolkem Vlasta
  nezjištěni Na skřipci, Izák na vojně,
Moderní léčení a další
Spolek katolických tovaryšů (r. Jiřík)
1910 nezjištěn Tvrdé palice Spolek katolických tovaryšů
  A. Raupach Mlynář a jeho dítě Spolek katolických tovaryšů
1911 V. B. Plumlovská Sůl nad zlato Učitelský sbor obecných a měšťanských škol
  nezjištěn Teta veselých studentů Studentské sdružení Kollár
  Viková-Kunětická Cop Studentské sdružení Kollár
1912 Baar+Soukup Malí pastýřové Betlémští Učitelský sbor obecných a měšťanských škol
  nezjištěn Princezna Zlatovláska
  J. Štolba Její systeno Div. odbor Společenského klubu
(r. Nejezchleba)
  V. B. Plumlovská Honza v zakletém zámku Učitelský sbor obecných a měšťanských škol
1913 nezjištěn Staré hříchy Div. odbor Společenského klubu
  B. Němcová Cizáci Div. odbor Společenského klubu
1914 K. Rožek Samot chorobné Květy Div. odbor Společenského klubu
(r. Dr. Neděle)
  J. Štolba Na letním bytě Div. odbor Společenského klubu
1915 V. B. Plumlovská Krakonoš Dobročinný spolek Vlasta (r. sl. Směšná)
1916 nezjištěn Zlaté časy Studentské sdružení Kollár (r. Dr. Neděle)
  J. Balák Terna Studentské sdružení Kollár (r. Nejezchleba)
1917 A. Jirásek Lucerna Studentské sdružení Kollár (r. Nejezchleba)
  nezjištěn Čarovná noc Omladina + ochotníci?
1918 J. J. Kollár Pražský Žid  
1919 A. Jirásek M. D. Rettigová Div. odbor Společesnkého klubu
1921 K. Čapek R.U.R. Studentské sdružení Kollár (r. Fr. Střída)
  J. Á. Komenský Diogenes kynik Studenti reálné školy
  A. de Musset Marianiny rozmary Studentské sdružení Kollár
1922 F.Molnár+A. Halma Právní zástupce Studentské sdružení Kollár
  W. Shakespeare Cymbelín Div. odbor Společenského klubu? (r. Berčík)
  A. Hrdina Poslední Merlínův čin Studentské sdružení Kollár
  E. Verhaeren Filip II. Studentské sdružení Kollár
  Skružný Žabec Rodinná škola dívčí
  Viková+Kunětická Cop Sdružení čsl. Mládeže
1923 J. Štolba Vodní družstvo Svaz Junáků Skautů
  V. Rakous Modche a Resi Židovský Skaut „Techeleth-Zavan“
1924 V. Baldesseari, Plumlovská Princezna Zlatovláska Studenti měšťanské školy
1925 W. Shakespeare Večer tříkrálový Div. odbor Společenského klubu
1927 F. Langer Grandhotel Nevada Studentské sdružení Kollár
1929 V. Werner Hotel Zázračná voda (r. V. Stojan)
1936 V+W Balada z hadrů Studentské sdružení Kollár
1939 V. Werner Noví lidé Mladá Národní Jednota r. M. Večeřa

Copyright © 2008 Divadlo BROD | Created by wee
Mapa stránek